Spotkanie z seniorami

Najstarsze, najważniejsze i najbardziej znane biblioteki świata
Dnia 5 maja odbyło się spotkanie literackie dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Miliczu. Tematyka skoncentrowana była wokół historii powstawania bibliotek na świecie. Począwszy od słynnych bibliotek mających początek w starożytności po dzisiejsze nowoczesne gmachy, w których bogactwo książek nie sięga naszych wyobrażeń. Jest to już kolejne tego typu działanie, w którym seniorzy mogli wziąć udział. Podczas trwania tego spotkania, udzielająca się luźna atmosfera pozwoliła na bardzo aktywne włączanie się w dyskusję. W ramach odbywajacego się tygodnia bibliotek zaprosiliśmy wszystkich uczestników CZYTELNICZEGO KLUBU SENIORA działajacego przy tamtejszej bibliotece do odwiedzenia naszej biblioteki.

Możesz również polubić…

Skip to content