1 | 2 | 3 | 4 | 5

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Biblioteka Publiczna w Miliczu ul. Piłsudskiego 14, 56-300 Milicz. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W zależności od potrzeb ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Wypożyczenie zbiorów bibliotecznych (osób pełnoletnich) -klauzula informacyjna

Wypożyczenie zbiorów bibliotecznych (dzieci/małoletni podopieczni) - klauzula informacyjna

Bieżąca współpraca z pracownikami (komunikacja kontrahentów) - klauzula informacyjna

Prowadzenie profilu ADO (Fanpage, Facebook) w celu informowania o aktywności, promowania wydarzeń, produktów i usług, a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, czat, wiadomości) - statystyka - klauzula informacyjna

Wybór kandydata w procesie rekrutacji do zatrudnienia - umowa o pracę - klauzula informacyjna

Wybór kandydatów do zawarcia umów cywilnoprawnych - klauzula informacyjna

Wybór dostawców towarów i usług - klauzula informacyjna

Wykonywanie zawartych umów z dostawcami towarów/usług - klauzula informacyjna 

image 5 300x215

unnamed1

Biblioteka Poleca

Dla czytelnikówlegimi

IBUKLibrawejscie

Szukaj

Biblioteka Publiczna w Miliczu © 2021 - MultiMediaPro