Przedłuż termin

INSTRUKCJA PROLONGATY TERMINU ZWROTU ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Aby prolongować termin zwrotu książek/multimediów należy:

  • Wejść na KATALOG ONLINE, następnie w górnej zakładce wybrać MOJE KONTO .
  • Logujemy się na konto (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej) wprowadzając ID UŻYTKOWNIKA (numer karty znajdujący się pod kodem kreskowym) i HASŁO (data urodzenia w formacie RRRRMMDD) oraz wybieramy biblioteka w miejscowości: Milicz
  • Potwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem ZALOGUJ.
  • Wchodzimy w MOJE KONTO następnie w WYPOŻYCZENIA klikając w cyfrę oznaczającą ilość wypożyczonych książek/multimediów.
  • Wybieramy książki/multimedia, którym zbliża się termin zwrotu.
  • Aby prolongować wybrane książki/multimedia należy je zaznaczyć oraz kliknąć ikonkę PRZEDŁUŻ WYBRANE.

2. Czytelnik może dwukrotnie prolongować książki przez Internet przed upłynięciem terminu zwrotu.

Skip to content