Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Biblioteka Publiczna w Miliczu ul. Piłsudskiego 14, 56-300 Milicz. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W zależności od potrzeb ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  • Wypożyczenie zbiorów bibliotecznych (osób pełnoletnich) –klauzula informacyjna
  • Wypożyczenie zbiorów bibliotecznych (dzieci/małoletni podopieczni) – klauzula informacyjna
  • Bieżąca współpraca z pracownikami (komunikacja kontrahentów) – klauzula informacyjna
  • Prowadzenie profilu ADO (Fanpage, Facebook) w celu informowania o aktywności, promowania wydarzeń, produktów i usług, a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, czat, wiadomości) – statystyka – klauzula informacyjna
  • Wybór kandydata w procesie rekrutacji do zatrudnienia – umowa o pracę – klauzula informacyjna
  • Wybór kandydatów do zawarcia umów cywilnoprawnych – klauzula informacyjna
  • Wybór dostawców towarów i usług – klauzula informacyjna
  • Wykonywanie zawartych umów z dostawcami towarów/usług – klauzula informacyjna 
Skip to content