Drukuj
Kategoria: Dla czytelników
Odsłony: 14977

INSTRUKCJA PROLONGATY TERMINU ZWROTU ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Aby prolongować termin zwrotu książek/multimediów należy:

2. Czytelnik może dwukrotnie prolongować książki przez Internet przed upłynięciem terminu zwrotu.

  

katalog online