Poezja w sercach

Spotkanie naszego Czytelniczego Klubu Seniora, działającego przy Domu Pomocy Społecznej, było niezwykle inspirującym wydarzeniem, poświęconym magii poezji. 23 maja, w atmosferze pełnej ciepła i pasji, uczestnicy Klubu zgromadzili się, aby dzielić się swoimi ulubionymi wierszami oraz odkrywać nowe literackie skarby.

Podczas spotkania, sala DPS-u zamieniła się w magiczne miejsce, gdzie słowa nabierały życia. Członkowie Klubu dzielili się swoimi interpretacjami wierszy, dzięki czemu każdy mógł zrozumieć różne perspektywy i odkryć głębsze znaczenie poezji, która jest niezwykłym narzędziem. Otwiera serca i umysły, łączy ludzi i przekracza wszelkie granice.

Spotkanie było nie tylko okazją do dzielenia się literackimi arcydziełami, ale także do budowania więzi między uczestnikami. Przy wspólnym stole, w atmosferze życzliwości i szacunku, powstały nowe przyjaźnie i wspólne zainteresowania.

Działający przy DPS-ie Czytelniczy Klub Seniora z pewnością pozostanie miejscem, gdzie pasjonaci poezji mogą kontynuować swoją literacką podróż i dzielić się swoją miłością do słowa.

Możesz również polubić…

Skip to content